3D technológie

easy 3D maker (8) 3D tlačiarne sú zariadenia schopné fyzického a predstavujú celú radu nových digitálnych výrobných možností. Predpokladá sa preto, že 3D tlač v najbližších rokoch spôsobí v oblasti výroby podobnú revolúciu, ako  počítače a internet v oblastiach vytvárania, spracovania a uchovávania informácií. Zariadenia sa podľa technológie 3D tlače rozdeľujú do rôznych kategórií. Podľa technológie 3D tlače a zároveň podľa miery počiatočných ako i prevádzkových nákladov. Medzi metódy 3D tlače s najpriaznivejším pomerom medzi nákladmi na tlač a kvalitou výstupu patrí takzvaná filamentová metóda /termoplastické vytláčanie/ kde polo-tekutý materiál /najčastejšie PLA alebo ABS/ je počítačom riadenou tlačovou hlavou nanášaný po vrstvách na tlačovú podložku.
   3D connexion sú zariadenia uľahčujúce orientáciu v priestore pokiaľ používate pre vašu prácu na počítači 3D modelovacie programy. Ponúka užívateľom novú úroveň interakcie s ich 3D modelovacím prostredím. Hlavným dôvodom používať 3D connexion zaradenia je zvýšenie produktivity práce. V našej ponuke 3D zariadení na vytváranie 3D modelov sa nachádzajú tieto zariadenia.
   3D digitizéry sú zariadenia ktoré Vám virtuálne pomocou hardvérového pera simulujú pocit odporu pri práci s hlinou, kovom, drevom … Týmto spôsobom Vám umožňuje sledovať na obrazovke Váš digitálny model pri práci na stole s digitálnym perom zaveseným na robotickom ramienku máte pocit ako keby ste pracovali s reálnym materiálom. Tieto zariadenia sú určené každému kreatívcovi ktorý sa najlepšie vyjadruje pri práci s reálnym materiálom a zároveň chce mať možnosť výsledky svojej práce dodatočne editovať.
   3D scanery umožňujú nasnímať 3D objekty z reálneho sveta a následne ich preniesť do digitálneho prostredia Vášho počítača aby ste ich mohli ďalej editovať.

Naša ponuka:

profi 3D maker (10)  3dx-family12
3D tlačiarne  3D connexion
3D_digitizer  3D scanner
3D digitizéry 3D scannery