3D tlačiarne sú zhmotnením nášich dlhodobích túžieb zhmotniť priestorové návrhy dizajnu, šperkov, súčiastiek a architektúry  jednoducho  a rýchlo .Prezentujú celú radu nových digitálnych výrobných možností. 3D tlač preto môže čoskoro urobiť pre výrobu, čo počítače a internet už urobili pre vytváranie, spracovanie a uchovávanie informácií.

Zariadenia sa podľa technológie rozdeľujú do rôznych cenových kategórií. Medzi metódy 3D tlače s čo najpriaznivejším pomerom medzi nákladmi na tlač a kvalitou vystupu patrí takzvaná filamentová metóda / termoplastického vytláčanie/ kde polo-tekutý materiál / najčastejšie PLA alebo ABS – je počítačom riadenou tlačovou hlavou nanášaný po vrstvách na tlačovú podložku. V našej ponuke 3D zariadení na vytváranie 3D modelov.

easy 3D maker (8) 3Dtlaciaren_profi3dmaker (1)
              Easy3Dmaker                            Profi3Dmaker