3dx-family123D connexion sú zariadenia uľahčujúce orientáciu v priestore pokiaľ používate pre vašu prácu na počítači 3D modelovacie programy. Ponúka užívateľom novú úroveň interakcie s ich 3D modelovacím prostredím. Hlavným dôvodom používať 3D connexion zaradenia je zvýšenie produktivity práce.  Umožňuje oveľa interaktívnejše a intuitívnejšie nahliadať na 3D modely s ktorými pracujete,  čo obohacuje a rozšíruje Vašu kreativitu. Inteligentná 3D navigácia v priestore Vám pomáha priamo úmerne s tým ako pracujete s čoraz väčšími a komplexnejšími modelmi. Pokiaľ používate 3D aplikácie ako Rhinoceros, Autodesk Inventor, Solidworks, Solidedge atď. mnohokrát ste sa určite stretli s problémami rýchlo si pri práci určiť optimálny stred perspektívneho zobrazenia tak aby ste si mohli na vašom 3D objekte pribížiť aj tie najmenšie detaily.
Zariadenia 3D connexion a s nimi dodávaný softvér pre optimalizáciu perspektívneho zobrazovania v 3D priestore  pre platformu Windows a Mac OS korekciu perspektívneho zobrazenia zabezpečujú priebežne. Takže už nikdy nebudete musieť pracne zoomovať :-) detaily vašich modelov.  Zariadenia 3Dconnexion taktiež pomocou dodávaného hardvéru umožňujú pri práci s vašimi 3D návrhmi veľmi ľahko a intuitívne meniť osi otáčania obektov X,Y,Z.
3D connexion umožňuje v špeciálnom režime vybraiť iba časť vášho 3D modelu a pokiaľ je vybratá iba zvolená časť sa stred otáčania vášho pracovného 3D  náhľadu umiestni do centra tejto časti 3D modelu.
S zariadeniami 3D connexion sa Vám zlepší navigácia kamery – a umožní Vám veľmi jednoducho predvoleným tlačidlom zmeniť 3D navigáciu nahliadania na pracovný priestor tak, ako je to pre Vás najprirodzenejšie. Predvolené sú tri režimy pohľadu : Fotoaparát, Kamera alebo Vrtuľník.
             Programovateľné tlačidlá zariadení 3D connexion umožňujú rozšíriť zoznam príkazov, ktoré môžete zadávať priamo z klávesnice a zároveň rozširujú aj možnosti na zadávanie voliteľných príkazov pre Vašu pôvodnú myš počítača. Je to rýchle a jednoduché priradiť svoje obľúbené príkazy 3D myši cez predpripravené rozhranie softvéru na jej nastavenie.

Naša ponuka obsahuje:

 

SpacePilot-Pro_02 space pilot 3dconnexion-spacenavigator-usb_i49053 6742-IMG1355s
SpacePilot Pro  SpaceMouse Pro  SpaceNavigator  SpaceNavigator pre notebooky